In caz de deces

Formulare


AJUTORUL DE DECES conform Legii 263/2010


Pentru decesele care au avut loc începând cu data de 01 ianuarie 2023, cuantumul ajutorului de deces este de:

  • 6.789 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
  • 3.395 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.


Având în vedere cã a expirat termenul de 6 luni de la încetarea stãrii de urgentã, prevãzut de dispozitiile art. 57 din OUG 70/2020, cererile prin care se solicitã ajutorul de deces se depun personal sau prin postã la institutia noastrã, însotite de certificatul de deces în original împreunã cu restul actelor necesare.
Ajutorul de deces nu se mai poate solicita on-line!