Program relatii cu publicul


Prelucrarea actelor pentru acordare/recalculare pensie

  • Cererea împreuna cu actele necesare pentru acordarea unei categorii de pensie sau pentru recalcularea pensiei, dupa caz, se pot trimite prin posta institutiei noastre la adresa: Satu Mare, Bld. Vasile Lucaciu nr. 4-6, cod postal 440011
  • Actele împreuna cu cererea se trimit în plic sigilat cu confirmare de primire
  • În mod exceptional se pot depune si personal.
  • Ca urmare, recomandam solicitantilor sa trimita actele prin posta, pentru evitarea/prevenirea îmbolnavirilor cu COVID 19
  • Accesul în institutie se va limita la maxim 3 persoane cu respectarea distantarii fizice atât în interiorul cât si in fata institutiei

Programul relatii cu publicul

luni - joi 9:00 - 13:00Numere de telefon

0261 706826 - Public
0261 706830 - Comunicare/petitii
0261 706827 - Bilete de tratament
0261 706823 - Pensii Internationale
miercuri si vineri intre orele 9-13

0261 706824 - Juridic
0261 706825 - Plati Pensii
0261 706829 - Secretariat

0261 706828 - Fax